Ściąga usług AWS

Cześć! Dzisiaj przedstawię Ci ściągę z usług Amazona – chmura AWS od kilku lat cieszy się coraz większą popularnością i myślę że jest to bardzo dobra inwestycja, aby już teraz zacząć poznawać AWS’a.

Na początek powinieneś wiedzieć, czym dokładnie jest cloud computing.

Tak więc: cloud computing jest dostępnością zasobów komputerowych na żądanie: w szczególności przechowywania danych (cloud storage) i mocy obliczeniowej. Powyższej terminologii używamy do opisu centrów danych dostępnych dla dowolnego użytkownika przez Internet. Amazon AWS jest wiodącym dostawcą na tym rynku, więc najlepszym podejściem do nauki podstaw jest zapoznanie się z oficjalnymi zasobami dostarczonymi przez Amazon Web Services:

What is AWS?

Teraz możemy przejść do usług świadczonych przez Amazon AWS i szybko przejrzeć najpopularniejsze z nich.


AWS Services dla aplikacji (ogólnie)

AWS EC2
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) zapewnia nam wirtualną maszynę serwerową, na której możesz umieścić swoją aplikację.

Amazon EC2 overview

AWS S3
Usługa AWS Simple Storage Service (S3) umożliwia klientom przechowywanie dowolnej ilości danych i udostępnianie ich z dowolnego miejsca.

AWS S3 overview

AWS IAM
AWS Identity and Access Management (IAM) jest usługą internetową, która pomaga w bezpiecznej kontroli dostępu do zasobów AWS. Używasz IAM do kontrolowania, kto jest uwierzytelniony (zalogowany) i upoważniony (posiada uprawnienia) do korzystania z zasobów.

AWS IAM overview

AWS VPC
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) umożliwia uruchomienie zasobów AWS w zdefiniowanej przez użytkownika sieci wirtualnej.

AWS Lambda
AWS Lambda umożliwia uruchomienie kodu bez konieczności rezerwowania lub zarządzania serwerami. Możesz uruchomić kod dla praktycznie każdego typu aplikacji lub usługi backendowej – wszystko bez administracji.

AWS Lambda overview

Amazon App Stream
AppStream jest w pełni zarządzany usługą strumieniowania aplikacji, która zapewnia użytkownikom natychmiastowy dostęp do ich aplikacji desktopowych z dowolnego miejsca.

AWS Direct Connect
Direct Connect jest usługą sieciową, która umożliwia klientowi (firmie), ustanowienie dedykowanego połączenia sieciowego pomiędzy lokalizacją lub biurem, a centrum danych lub środowiskiem kolokacyjnym firmy.

AWS Directory Service
AWS Directory Service to narzędzie, które umożliwia administratorowi IT uruchomienie Microsoft Active Directory (AD) w chmurze publicznej, ułatwiając konfigurację danych użytkowników i grup oraz dając użytkownikowi końcowemu dostęp do usług AWS.

AWS Directory Service overview

Amazon WorkDocs
Amazon WorkDocs to w pełni zarządzana, bezpieczna usługa tworzenia treści, przechowywania i współpracy. Dzięki Amazon WorkDocs można tworzyć, edytować i udostępniać zawartość, jest ona przechowywana centralnie w chmurze AWSa, dostęp do niej można uzyskać z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu.

Amazon WorkDocs overview

Amazon WorkMail
Amazon Simple Email Service – Amazon WorkMail wykorzystuje Amazon SES (Simple Email Service) do wysyłania wszystkich wychodzących wiadomości e-mail.

Amazon WorkMail overview

Amazon WorkSpaces
Amazon WorkSpaces to zarządzane, bezpieczne rozwiązanie typu Desktop-as-a-Service (DaaS). Możesz użyć Amazon WorkSpaces, aby w ciągu minut udostępnić komputery stacjonarne Windows lub Linux i szybko je skalować.

Amazon WorkSpaces overview

AWS Service Catalog
Katalog usług AWS pozwala organizacjom na tworzenie i zarządzanie katalogami usług informatycznych, które są zatwierdzone do stosowania w chmurze AWS. Te usługi informatyczne mogą obejmować wszystko, od obrazów maszyn wirtualnych, serwerów, oprogramowania i baz danych do kompletnych wielopoziomowych architektur aplikacji.

AWS Service Catalog overview

AWS CodeGuru
Amazon CodeGuru to narzędzie developerskie oparte na uczeniu maszynowym, które dostarcza inteligentnych zaleceń dotyczących poprawy jakości kodu i identyfikacji najdroższych linii kodu.

AWS CodeGuru overview

Serwisy AWS dedykowane aplikacją webowym

AWS RDS
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ułatwia konfigurację, obsługę i skalowanie relacyjnej bazy danych w chmurze. Zapewnia efektywną kosztowo i zmienną pojemność, automatyzując jednocześnie czasochłonne zadania administracyjne – dostarczanie sprzętu, konfiguracje bazy danych, łatanie i tworzenie kopii zapasowych.

RDS overview

AWS DynamoDB
Amazon DynamoDB to baza danych wartości i dokumentów, która zapewnia jednocyfrową, milisekundową wydajność w dowolnej skali. DynamoDB może obsłużyć ponad 10 bilionów zapytań dziennie.

AWS DynamoDB overview

Amazon API Gateway
Amazon API Gateway to w pełni zarządzana usługa, która ułatwia deweloperom tworzenie, publikowanie, utrzymywanie, monitorowanie i zabezpieczanie API w dowolnej skali. API działa jako „drzwi wejściowe” dla aplikacji umożliwiających dostęp do danych, logiki biznesowej lub funkcjonalności z poziomu usług backendowych. Używając API Gateway, możesz tworzyć RESTful API i WebSocket API, które umożliwiają dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym.

AWS Route 53
Amazon Route 53 jest wysoce dostępną i skalowalną usługą internetową systemu nazw domen w chmurze (DNS). Ma ona na celu zapewnienie deweloperom i firmom niezawodnego i opłacalnego sposobu kierowania użytkowników końcowych do aplikacji internetowych poprzez tłumaczenie nazw takich jak www.example.com na numeryczne adresy IP takie jak 192.0.2.1, których komputery używają do łączenia się ze sobą. Amazon Route 53 jest również w pełni zgodna z IPv6.

Amazon Route 53 overview

AWS CloudFront
Amazon CloudFront to usługa sieci doprowadzania treści (CDN), która w bezpieczny sposób dostarcza dane, filmy, aplikacje i API do klientów na całym świecie z małymi opóźnieniami, dużą szybkością transferu, w środowisku przyjaznym programistom. CloudFront jest zintegrowany z AWS – zarówno z lokalizacjami fizycznymi, które są bezpośrednio podłączone do globalnej infrastruktury, jak i z innymi usługami AWSa.

AWS CloudeFront overview

AWS Simple Email Service (SES)
Amazon Simple Email Service (SES) to ekonomiczna, elastyczna i skalowalna usługa poczty elektronicznej, która umożliwia programistom wysyłanie poczty z dowolnej aplikacji. Możesz szybko skonfigurować Amazon SES, aby obsługiwać kilka przypadków użycia poczty elektronicznej, w tym transakcyjną, marketingową lub masową komunikację e-mail.

Simple Email Service overview

AWS Simple Queue Service (SQS)
Amazon Simple Queue Service (SQS) to w pełni zarządzana usługa kolejkowania wiadomości, która umożliwia rozdzielenie i skalowanie mikro usług, systemów rozproszonych oraz aplikacji. SQS eliminuje złożoność i koszty ogólne związane z zarządzaniem i obsługą oprogramowania pośredniczącego zorientowanego na komunikaty oraz umożliwia programistom skupienie się na różnicowaniu pracy.

Simple Queue Service overview


Amazon Services dla Mobile developmentu

Amazon Cognito
Amazon Cognito umożliwia szybkie i łatwe dodawanie rejestracji użytkowników, logowania i kontroli dostępu do aplikacji internetowych i mobilnych. Amazon Cognito skaluje się do milionów użytkowników i obsługuje logowanie za pośrednictwem Facebooka, Google i Amazon, jak również SAML 2.0.

Cognito overview

AWS Device Farm
AWS Device Farm jest usługą testowania aplikacji, która pozwala poprawić jakość aplikacji internetowych i mobilnych poprzez testowanie ich w szerokiej gamie dostępnych przeglądarek i prawdziwych urządzeń mobilnych – bez konieczności zarządzania jakąkolwiek infrastrukturą testową.

Device Farm overview

Amazon Pinpoint
Amazon Pinpoint jest elastyczną i skalowalną usługą wychodzącej i przychodzącej komunikacji marketingowej. Możesz łączyć się z klientami za pomocą kanałów takich jak email, SMS, lub głosowo.

Pinpoint overview

Amazon Simple Notification Service (SNS)
AWS SNS jest usługą wysyłania wiadomości przez wydawców/abonentów, w której jedna z mikrousług może opublikować wiadomość, a pozostałe mikrousługi mogą subskrybować i odbierać wiadomości.

Amazon Simple Notification Service overview


Amazon Services dla DevOps i InfrastrukturyAWS CodeCommit
AWS CodeCommit jest w pełni zarządzany usługą kontroli wersji, która hostuje repozytoria oparte o Git’a. Ułatwia zespołom współpracę nad kodem w bezpiecznym i wysoce skalowalnym ekosystemie. CodeCommit eliminuje potrzebę obsługi własnego systemu kontroli wersji.

CodeCommit overview

AWS Code Deploy
AWS CodeDeploy jest w pełni zarządzaną usługą wdrożeniową, która automatyzuje wdrażanie oprogramowania do różnych usług obliczeniowych, takich jak Amazon EC2, AWS Fargate, AWS Lambda i serwery lokalne.

CodeDeploy overview

AWS CodePipeline
AWS CodePipeline jest w pełni zarządzaną usługą ciągłego dostarczania, która pomaga zautomatyzować pipeline wydań (relese) w celu szybkiej i niezawodnej aktualizacji aplikacji i infrastruktury.

CodePipeline overview

Amazon Elastic Container Service (ECS)
Amazon Elastic Container Registry (ECR) to w pełni zarządzany rejestr kontenerów Dockera, który ułatwia programistom przechowywanie, zarządzanie i wdrażanie obrazów. Amazon ECR jest zintegrowany z usługą Amazon Elastic Container Service (ECS), co upraszcza pracę nad rozwojem i produkcją.

https://www.youtube.com/watch?v=zBqjh61QcB4
Amazon Elastic Container Service overview

AWS Elastic Beanstalk
AWS Elastic Beanstalk jest łatwą w użyciu usługą do wdrażania i skalowania aplikacji i usług internetowych opracowanych w technologiach Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go na znanych serwerach takich jak Apache, Nginx, Passenger i IIS.

Elastic Beanstalk overview

AWS CloudFormation
AWS CloudFormation pozwala na wykorzystanie języków programowania lub prostego pliku tekstowego do modelowania i dostarczania wszystkich zasobów potrzebnych dla Twoich aplikacji – w sposób zautomatyzowany i bezpieczny.

CloudFormation overview

AWS CloudTrail
AWS CloudTrail to usługa, która umożliwia zarządzanie, zgodność, audyt operacyjny i audyt ryzyka na koncie AWS. Dzięki CloudTrail możesz rejestrować, stale monitorować i przechowywać aktywność na koncie związaną z działaniami w infrastrukturze chmury AWS.

CloudTrail overview

AWS CloudWatch
Amazon CloudWatch jest usługą monitorowania i zarządzania, która dostarcza dane i użyteczne informacje dla AWSa, aplikacji hybrydowych i lokalnych oraz zasobów infrastruktury. Dzięki CloudWatch możesz gromadzić i uzyskiwać dostęp do wszystkich danych operacyjnych i wydajnościowych w formie logów i metryk z jednej platformy.

CloudWatch

AWS OpsWork
AWS OpsWorks jest usługą zarządzania konfiguracją, która dostarcza zarządzane instancje Chef and Puppet. OpsWorks pozwala na wykorzystanie Chef and Puppet do zautomatyzowania konfiguracji, wdrażania i zarządzania serwerami na instancjach Amazon EC2 lub w środowiskach obliczeniowych lokalnie.

OpsWork overview

AWS Trusted Advisor
AWS Trusted Advisor to aplikacja, która czerpie z najlepszych praktyk wynikających z zagregowanej historii operacyjnej AWS obsługującej setki tysięcy klientów AWS. Trusted Advisor kontroluje środowisko AWS i formułuje rekomendacje dotyczące oszczędzania pieniędzy, poprawy wydajności systemu czy wypełnienia luk bezpieczeństwa.

Amazon Services dla Bigdata

AWS Data Pipeline
AWS Data Pipeline to usługa sieciowa, którą można wykorzystać do zautomatyzowania przemieszczania i przekształcania danych. Pipeline planuje i realizuje zadania poprzez tworzenie instancji Amazon EC2 do wykonywania zdefiniowanych czynności roboczych.

Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) jest usługą internetową, która umożliwia szybkie i efektywne kosztowo przetwarzanie ogromnych ilości danych. Amazon EMR wykorzystuje Hadoop, otwarte ramy źródłowe, do dystrybucji danych i przetwarzania w klastrze Amazon EC2 z możliwością zmiany rozmiaru.

Amazon Elastic MapReduce overview

Amazon Glacier
Amazon Glacier to bezpieczna, trwała i wyjątkowo tania usługa przechowywania danych w chmurze do archiwizacji i długoterminowego tworzenia kopii zapasowych.

Amazon Glacier overview

Amazon Kinesis
Amazon Kinesis Data Streams to skalowalna i trwała usługa strumieniowego przesyłania danych w czasie rzeczywistym, która może w sposób ciągły przechwytywać gigabajty danych na sekundę z setek tysięcy źródeł.

Amazon RedShift
Amazon Redshift jest w pełni zarządzaną usługą hurtowni danych w chmurze na skalę petabajtów. Możesz zacząć od kilkuset gigabajtów danych i przeskalować je do jednego lub więcej petabajtów. Umożliwia to wykorzystanie danych w celu uzyskania nowych informacji dla Twojej firmy i klientów.

Amazon Kendra
Amazon Kendra to bardzo dokładna i łatwa w użyciu usługa wyszukiwania korporacyjnego oparta na uczeniu maszynowym. Kendra zapewnia zaawansowane możliwości wyszukiwania w języku naturalnym w witrynach internetowych i aplikacjach, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą łatwiej znaleźć potrzebne informacje w ogromnej ilości treści rozrzuconych po całej firmie.

Amazon Kendra overview

Amazon Machine Learning
Amazon Machine Learning (Amazon ML) to oparta na chmurze usługa, która ułatwia twórcom korzystanie z technologii uczenia maszynowego.

Amazon Machine Learning overview

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.